Αναλαμβάνοντας τη Διοίκηση μιας Σχολικής Μονάδας: Τα πρώτα Βήματα των Νέων Διευθυντών/-ντριών

Write your awesome label here.
Παρακολουθήστε το πλήρες μάθημα προετοιμασίας για Υποψήφιους Διευθυντές.

Περίληψη

Αυτό το μάθημα έχει σχεδιαστεί για να βοηθήσει τους/τις νέους/-ες Διευθυντές/-ντριες στα πρώτα τους βήματα κατά την ανάληψη της διοίκησης μιας Σχολικής Μονάδας. Εδώ, θα δείτε αναλυτικά το έργο και τα καθήκοντα των Διευθυντών/-ντριών των Σχολικών Μονάδων, τα πρωτόκολλα παράδοσης και παραλαβής της διοίκησης μιας Σχολικής Μονάδας, καθώς και κάποιες πρακτικές για τις πρώτες ενέργειες γνωριμίας του/της Διευθυντή/-ντριας με τα μέλη της σχολικής κοινότητας.

Εκπαιδευτικοί Στόχοι

Μετά το πέρας του μαθήματος ο/η εκπαιδευόμενος/η θα είναι σε θέση να:
Προσδιορίζει τα βασικά όργανα Διοίκησης μιας σχολικής μονάδας.
Περιγράφει το έργο και τις βασικές αρμοδιότητες και καθήκοντα του/της Διευθυντή/-ντριας Σχολικής Μονάδας.
Γνωρίζει τα βασικά βιβλία που πρέπει να τηρούνται με την ευθύνη και την επιμέλεια του/της Διευθυντή/-ντριας στο επίπεδο της Σχολικής Μονάδας.
Ακολουθεί τα βήματα μιας σύμφωνης με το ισχύον θεσμικό πλαίσιο διαδικασίας παράδοσης-παραλαβής συμπληρώνοντας τα αντίστοιχα προβλεπόμενα πρωτόκολλα.
Αναφέρει «καλές πρακτικές» για τις πρώτες ενέργειες γνωριμίας με το σχολείο και τα μέλη της σχολικής κοινότητας.

Περιεχόμενα

Τα όργανα διοίκησης του σχολείου:

Σε αυτή την ενότητα θα δείτε ποια είναι τα όργανα διοίκησης μιας Σχολικής Μονάδας καθώς και τον ρόλο του/της Διευθυντή/-ντριας.

Το θεσμικό πλαίσιο σχετικά με τις αρμοδιότητες και τα καθήκοντα των Διευθυντών και των Προϊστάμενων:

Ο/Η Διευθυντής/-ντρια ή Προϊστάμενος/-η της Σχολικής Μονάδας έχει τη διοικητική, παιδαγωγική και επιστημονική ευθύνη για το σχολείο του/της και έτσι μπορεί να ειπωθεί ότι βρίσκεται στην κορυφή της ιεραρχικής πυραμίδας μέσα στον σχολικό χώρο. Σε αυτή την ενότητα παρουσιάζονται αναλυτικά τα καθήκοντα και οι αρμοδιότητες των Διευθυντών/-ντριών και Προϊσταμένων των Σχολικών Μονάδων.

Τα βιβλία που τηρούνται σε επίπεδο Σχολικής Μονάδας:

Σε κάθε Σχολική Μονάδα τηρούνται συγκεκριμένα βιβλία, τα οποία σελιδομετρούνται και θεωρούνται από τον/την Διευθυντή/-ντρια του σχολείου. Σε αυτή την ενότητα θα δείτε αναλυτικά τα βιβλία που τηρούνται τόσο στην Α/θμια όσο και στην Β/θμια Εκπαίδευση.

Η διαδικασία και τα πρωτόκολλα παράδοσης/παραλαβής της διοίκησης μιας Σχολικής Μονάδας:

Με την ανάληψη υπηρεσίας στο σχολείο συντάσσεται πρωτόκολλο παραλαβής παράδοσης και ο/η νέος/-α Διευθυντής/-ντρια ενημερώνεται από τον/την προηγούμενο/-η Διευθυντή/-ντρια για τα διάφορα θέματα της Σχολικής Μονάδας, τα οποία αναλύονται σε αυτήν την ενότητα.

Οι πρώτες ενέργειες γνωριμίας με το σχολείο και τη σχολική κοινότητα:

Σε αυτή την ενότητα θα δείτε τις ενέργειες του/της Διευθυντή/-ντριας για τη γνωριμία του με το εκπαιδευτικό, ειδικό επιστημονικό και βοηθητικό προσωπικό, τους εκπροσώπους του Συλλόγου Γονέων και Κηδεμόνων, καθώς και τους εκπροσώπους των Μαθητικών Κοινοτήτων. Επιπλέον, διατυπώνονται κάποιοι πιθανοί στόχοι σύμφωνα με το όραμα του/της Διευθυντή/-ντριας.

Επίλογος:

Σε αυτή την ενότητα γίνεται μια σύνοψη των πιο κρίσιμων σημείων του μαθήματος, ενώ ακολουθεί η σύνοψη του μαθήματος σε εκτυπώσιμη μορφή για να ανατρέχετε κάθε φορά που θέλετε να θυμηθείτε τα βασικά σημεία του μαθήματος.

Πρόσβαση στην ηλεκτρονική βιβλιοθήκη Διαχείρισης Προβλημάτων Σχολικής Ζωής

Τρίμηνη Συνδρομή

€ 48
Με τη συνδρομή αυτή θα αποκτήσετε απεριόριστη πρόσβαση σε όλα τα ηλεκτρονικά μαθήματα που προσφέρουμε, για 3 μήνες.
  • 20 ηλεκτρονικά μαθήματα
  • Διαδραστικό εκπαιδευτικό υλικό

Εξάμηνη Συνδρομή

€ 75
Με τη συνδρομή αυτή θα αποκτήσετε απεριόριστη πρόσβαση σε όλα τα ηλεκτρονικά μαθήματα που προσφέρουμε, για 6 μήνες.
  • 20 ηλεκτρονικά μαθήματα
  • Διαδραστικό εκπαιδευτικό υλικό

Ετήσια Συνδρομή

€ 124
Με τη συνδρομή αυτή θα αποκτήσετε απεριόριστη πρόσβαση σε όλα τα ηλεκτρονικά μαθήματα που προσφέρουμε, για ένα έτος.
  • 20 ηλεκτρονικά μαθήματα
  • Διαδραστικό εκπαιδευτικό υλικό

Εκδήλωση Ενδιαφέροντος

Αν θέλετε περισσότερες πληροφορίες για τα μαθήματα μας, τα ομαδικά πακέτα, τις προσφορές μας ή εναλλακτικούς τρόπους πληρωμής, τότε συμπληρώστε την φόρμα εκδήλωσης ενδιαφέροντος και θα φροντίσουμε να σας ενημερώσουμε τηλεφωνικά η με e-mail για οποιοδήποτε θέμα.

Δωρεάν Μάθημα

Bullying-cyberbullying
Αυτό το μάθημα έχει σχεδιαστεί για να οριστούν οι μορφές και οι ενδείξεις του σχολικού εκφοβισμού και θα παρουσιαστούν κάποιες καλές πρακτικές αντιμετώπισης αυτού του τόσο σοβαρού φαινομένου, σε επίπεδο κοινότητας και σχολικής μονάδας.
  • Διαδραστικό εκπαιδευτικό υλικό
Αν προτιμάτε να πληρώσετε μέσω τραπεζικού λογαριασμού η αν θέλετε τιμολόγιο  επικοινωνήστε μαζί μας στο [email protected]. Για πληροφορίες συμπληρώστε τη φόρμα εκδήλωση ενδιαφέροντος.
Created with