Διαχείριση περιστατικών συγκρούσεων & σχολικού εκφοβισμού μεταξύ μαθητριών/-τών (Bullying-cyberbullying)

Write your awesome label here.

Περίληψη

Ο σχολικός εκφοβισμός είναι ένα φλέγον ζήτημα που απασχολεί ολοένα και περισσότερο τα μέλη της σχολικής κοινότητας. Μέσα από αυτό το μάθημα θα οριστούν οι μορφές και οι ενδείξεις του σχολικού εκφοβισμού και θα παρουσιαστούν κάποιες καλές πρακτικές αντιμετώπισης αυτού του τόσο σοβαρού φαινομένου, σε επίπεδο κοινότητας και σχολικής μονάδας.

Εκπαιδευτικοί Στόχοι

Μετά το πέρας του μαθήματος ο/η εκπαιδευόμενος/η θα είναι σε θέση να:
Ορίζει την έννοια των ενδοσχολικών συγκρούσεων και να αναγνωρίζει τα είδη του εκφοβισμού.
Εφαρμόζει τα βήματα διαχείρισης περιστατικών συγκρούσεων που εντοπίζονται στον σχολικό χώρο ή το διαδίκτυο.
Μπορεί να χρησιμοποιήσει τις ενδείξεις για να αναγνωρίζει τα φαινόμενα ενδοσχολικών συγκρούσεων και του σχολικού εκφοβισμού.
Βοηθάει τους εμπλεκόμενους μαθητές σε περιστατικά bullying/cyberbullying.
Γνωρίζει τρόπους αντιμετώπισης του σχολικού εκφοβισμού σε επίπεδο κοινότητας, σχολικής μονάδας, σχολικής τάξης και προσωπικής σχέσης με τους/τις μαθητές/-τριες.

Περιεχόμενα

Σχολικός εκφοβισμός

Ο σχολικός εκφοβισμός, οποιαδήποτε μορφή και αν λάβει, έχει ως στόχο να βλάψει το θύμα. Ο λεκτικός και ο διαδικτυακός εκφοβισμός είναι οι συχνότερες μορφές εκφοβισμού που συναντώνται σε μαθητές σχολικής ηλικίας.

Επίλογος

Σε αυτή την ενότητα γίνεται μια σύνοψη των πιο κρίσιμων σημείων του μαθήματος, ενώ ακολουθεί η σύνοψη του μαθήματος σε εκτυπώσιμη μορφή για να ανατρέχετε κάθε φορά που θέλετε να θυμηθείτε τα βασικά σημεία του μαθήματος.

Ενδείξεις και αντιμετώπιση σχολικού εκφοβισμού

Ο σχολικός εκφοβισμός έχει άμεσες συνέπειες τόσο στο θύμα όσο και στον θύτη. Σε αυτή την ενότητα θα δείτε αναλυτικά τους τρόπους με τους οποίους μπορεί ο/η εκπαιδευτικός να βοηθήσει στην αντιμετώπιση αυτού του φαινομένου, μέσω του παιδαγωγικού κλίματος που διαμορφώνει στην τάξη.

Πρόσβαση στην ηλεκτρονική βιβλιοθήκη Διαχείρισης Προβλημάτων Σχολικής Ζωής

Τρίμηνη Συνδρομή

€ 48
Με τη συνδρομή αυτή θα αποκτήσετε απεριόριστη πρόσβαση σε όλα τα ηλεκτρονικά μαθήματα που προσφέρουμε, για 3 μήνες.
  • 20 ηλεκτρονικά μαθήματα
  • Διαδραστικό εκπαιδευτικό υλικό

Εξάμηνη Συνδρομή

€ 75
Με τη συνδρομή αυτή θα αποκτήσετε απεριόριστη πρόσβαση σε όλα τα ηλεκτρονικά μαθήματα που προσφέρουμε, για 6 μήνες.
  • 20 ηλεκτρονικά μαθήματα
  • Διαδραστικό εκπαιδευτικό υλικό

Ετήσια Συνδρομή

€ 124
Με τη συνδρομή αυτή θα αποκτήσετε απεριόριστη πρόσβαση σε όλα τα ηλεκτρονικά μαθήματα που προσφέρουμε, για ένα έτος.
  • 20 ηλεκτρονικά μαθήματα
  • Διαδραστικό εκπαιδευτικό υλικό

Εκδήλωση Ενδιαφέροντος

Αν θέλετε περισσότερες πληροφορίες για τα μαθήματα μας, τα ομαδικά πακέτα, τις προσφορές μας ή εναλλακτικούς τρόπους πληρωμής, τότε συμπληρώστε την φόρμα εκδήλωσης ενδιαφέροντος και θα φροντίσουμε να σας ενημερώσουμε τηλεφωνικά η με e-mail για οποιοδήποτε θέμα.

Δωρεάν Μάθημα

Bullying-cyberbullying
Αυτό το μάθημα έχει σχεδιαστεί για να οριστούν οι μορφές και οι ενδείξεις του σχολικού εκφοβισμού και θα παρουσιαστούν κάποιες καλές πρακτικές αντιμετώπισης αυτού του τόσο σοβαρού φαινομένου, σε επίπεδο κοινότητας και σχολικής μονάδας.
  • Διαδραστικό εκπαιδευτικό υλικό
Αν προτιμάτε να πληρώσετε μέσω τραπεζικού λογαριασμού η αν θέλετε τιμολόγιο  επικοινωνήστε μαζί μας στο [email protected]. Για πληροφορίες συμπληρώστε τη φόρμα εκδήλωση ενδιαφέροντος.
Created with