Ποιοι είμαστε;

Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου

Το Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου έχει την επιστημονική επιμέλεια για το εκπαιδευτικό περιεχόμενο

Elearning Solutions

 Η εταιρία Elearning Solutions με την απαραίτητη τεχνογνωσία για μία πολυμεσική και αποτελεσματική εξ αποστάσεως ψηφιακή εκπαίδευση
Created with