Πρόσβαση στην ηλεκτρονική βιβλιοθήκη Διαχείρισης Προβλημάτων Σχολικής Ζωής

Τρίμηνη Συνδρομή

€ 30
Με τη συνδρομή αυτή θα αποκτήσετε απεριόριστη πρόσβαση σε όλα τα ηλεκτρονικά μαθήματα που προσφέρουμε, για 3 μήνες.
  • 20 ηλεκτρονικά μαθήματα
  • Διαδραστικό εκπαιδευτικό υλικό

Ετήσια Συνδρομή

€ 50
Με τη συνδρομή αυτή θα αποκτήσετε απεριόριστη πρόσβαση σε όλα τα ηλεκτρονικά μαθήματα που προσφέρουμε, για ένα έτος.
  • 20 ηλεκτρονικά μαθήματα
  • Διαδραστικό εκπαιδευτικό υλικό

Δωρεάν Μάθημα

Τα πρώτα Βήματα
των Νέων
Διευθυντών/-ντριών
Αυτό το μάθημα έχει σχεδιαστεί για να βοηθήσει τους/τις νέους/-ες Διευθυντές/-ντριες στα πρώτα τους βήματα κατά την ανάληψη της διοίκησης μιας Σχολικής Μονάδας.
  • Διαδραστικό εκπαιδευτικό υλικό
Αν προτιμάτε να πληρώσετε μέσω τραπεζικού λογαριασμού η αν θέλετε τιμολόγιο  επικοινωνήστε μαζί μας στο [email protected]. Για πληροφορίες συμπληρώστε τη φόρμα εκδήλωση ενδιαφέροντος.

Τα ηλεκτρονικά μας μαθήματα

\Learnworlds\Codeneurons\Pages\ZoneRenderers\CourseCards
Created with