Οδηγός Διαχείρισης Προβλημάτων Σχολικής Ζωής

Για εκπαιδευτικούς και Διευθυντές/τριες σχολικών μονάδων

Πρακτικές λύσεις για τα καθημερινά προβλήματα που αντιμετωπίζετε

Δείτε το παρακάτω βίντεο για να μάθετε περισσότερα.
Write your awesome label here.

Σε ποιους απευθυνόμαστε;

Σε Διευθύντριες και Διευθυντές σχολικών μονάδων
Σε εκπαιδευτικούς όλων των βαθμίδων
Σε σχολικές επιτροπές Δήμων και επιστημονικές ενώσεις Εκπαιδευτικών

Πρόσβαση στην ηλεκτρονική βιβλιοθήκη Διαχείρισης Προβλημάτων Σχολικής Ζωής

Τρίμηνη Συνδρομή

€ 30
Με τη συνδρομή αυτή θα αποκτήσετε απεριόριστη πρόσβαση σε όλα τα ηλεκτρονικά μαθήματα που προσφέρουμε, για 3 μήνες.
 • 20 ηλεκτρονικά μαθήματα
 • Διαδραστικό εκπαιδευτικό υλικό

Ετήσια Συνδρομή

€ 50
Με τη συνδρομή αυτή θα αποκτήσετε απεριόριστη πρόσβαση σε όλα τα ηλεκτρονικά μαθήματα που προσφέρουμε, για ένα έτος.
 • 20 ηλεκτρονικά μαθήματα
 • Διαδραστικό εκπαιδευτικό υλικό

Δωρεάν Μάθημα

Τα πρώτα Βήματα
των Νέων
Διευθυντών/-ντριών
Αυτό το μάθημα έχει σχεδιαστεί για να βοηθήσει τους/τις νέους/-ες Διευθυντές/-ντριες στα πρώτα τους βήματα κατά την ανάληψη της διοίκησης μιας Σχολικής Μονάδας.
 • Διαδραστικό εκπαιδευτικό υλικό
Αν προτιμάτε να πληρώσετε μέσω τραπεζικού λογαριασμού η αν θέλετε τιμολόγιο  επικοινωνήστε μαζί μας στο [email protected]. Για πληροφορίες συμπληρώστε τη φόρμα εκδήλωση ενδιαφέροντος.

Κατηγορίες προβλημάτων σχολικής ζωής

Τα ηλεκτρονικά μαθήματα τα οποία παρέχονται, χωρίζονται σε ορισμένες κατηγορίες. Οι κατηγορίες αυτές είναι:

Διαχείριση κρίσεων ψυχικής και σωματικής υγείας

Τα μαθήματα που περιλαμβάνει:
 • Άμεση αντιμετώπιση έκτακτων ιατρικών περιστατικών στον σχολικό χώρο
 • Χρόνια νοσήματα στον σχολικό χώρο
 • Διαχείριση πένθους στο σχολείο: Χρόνια νόσηση και απώλεια μέλους της σχολικής κοινότητας

Συγκρούσεις μελών της σχολικής κοινότητας

Τα μαθήματα που περιλαμβάνει:
 • Ο/Η εκπαιδευτικός και οι γονείς του/της μαθητή/-τριας
 • Σχέσεις σχολείου και οικογένειας
 • Διαχείριση συγκρούσεων μεταξύ των εκπαιδευτικών
 • Πρακτικές για μια καλή παιδαγωγική σχέση και την αποφυγή και αντιμετώπιση συγκρούσεων

Διαχείριση παραβατικών συμπεριφορών

Τα μαθήματα που περιλαμβάνει:
 • Διαχείριση περιστατικών ενδοοικογενειακής βίας
 • Διαχείριση ενδοσχολικής παραβατικότητας
 • Διαχείριση περιστατικών συγκρούσεων & σχολικού εκφοβισμού μεταξύ μαθητών/-τριών (Bullying-cyberbullying)
 • Διαχείριση εξωσχολικής παραβατικότητας

Διαφορετικότητα και συμπεριληπτικές πρακτικές

Τα μαθήματα που περιλαμβάνει:
 • Διαχείριση Ρομά μαθητών στην τάξη και το σχολείο
 • Διαχείριση μεταναστών και προσφύγων μαθητών στην τάξη και το σχολείο
 • Αναγνώριση μαθησιακών δυσκολιών – Παραπομπή μαθητών σε ΚΕ.Δ.Α.Σ.Υ
 • Πρακτικές και διαδικασίες μετά τη διάγνωση των ειδικών εκπαιδευτικών αναγκών από το ΚΕ.Δ.Α.Σ.Υ.
 • Διαχείριση της διαφορετικότητας στο σχολικό περιβάλλον

Ζητήματα οργάνωσης της σχολικής ζωής

Τα μαθήματα που περιλαμβάνει:
 • Η αυτοαξιολόγηση ως διαδικασία μετασχηματισμού της σχολικής μονάδας
 • Οργάνωση σχολικών εκδρομών
 • Τα πρώτα Βήματα των Νέων
  Διευθυντών/-ντριών

Τα ηλεκτρονικά μας μαθήματα

Σε κάθε μία από τις παραπάνω κατηγορίες αντιστοιχεί μια ομάδα από μαθήματα που αφορούν συνηθισμένα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι εκπαιδευτικοί καθώς και οι διευθύντριες/ντές των σχολικών μονάδων.
Ακολουθεί η πλήρης λίστα με όλα τα ηλεκτρονικά μαθήματα και η μηνιαία συνδρομή σε αυτά.
\Learnworlds\Codeneurons\Pages\ZoneRenderers\CourseCards

Ποιοι είμαστε;

Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου

Το Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου έχει την επιστημονική επιμέλεια για το εκπαιδευτικό περιεχόμενο

Elearning Solutions

 Η εταιρία Elearning Solutions με την απαραίτητη τεχνογνωσία για μία πολυμεσική και αποτελεσματική εξ αποστάσεως ψηφιακή εκπαίδευση
Created with